bOOZt n@@r 21!

 

De 21e eeuwse vaardigheden zijn een belangrijke pijler van de recent vastgestelde strategische visie van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). OOZ wil met dit professionaliseringstraject de vraag beantwoorden op welke manier cultuuronderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden en op welke wijze de ontwikkeling van deze vaardigheden bij de leerlingen gevolgd kan volgen.
Het doel is dat na een goed verloop van het traject de volgende resultaten zijn behaald:

  • een vertaling van het strategisch beleid naar de concrete invulling van cultuuronderwijs, passend bij de visie en de speerpunten van elke deelnemende school,
  • een stevige en gefundeerde inzet op de begeleiding van leerlingen in de 21e eeuwse vaardigheden d.m.v. cultuuronderwijs,
  • per school een deskundig team op het gebied van herkennen, stimuleren en volgen van de 21e -eeuwse vaardigheden,
  • kwalitatief beter (cultuur)onderwijs dat aansluit bij de leerbehoefte en het welzijn van leerlingen.


Het professionaliseringstraject van OOZ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bestuursniveau: aanscherpen van de strategische visie m.b.t. cultuuronderwijs
  • Schoolniveau: praktische vertaalslag in leerteams naar onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden d.m.v. cultuuronderwijs.
  • Leerkrachtniveau: deskundigheidsbevordering gericht op het stimuleren, herkennen en volgen van 21e eeuwse vaardigheden van leerlingen door middel van cultuuronderwijs.
bOOZt n@@r 21!
Meest gelezen