Bewust Cultuuronderwijs in de praktijk

SPO Condor zit in een meerjarenproces om cultuuronderwijs een bewuste plaats in het onderwijs te geven. Vanaf 2008 zijn ze gericht bezig om cultuuronderwijs vorm te geven en ze hebben de ambitie om bewust cultuuronderwijs vanuit cultuurcompetenties zichtbaar en structureel te gaan maken op alle scholen in de praktijk, om uiteindelijk te kunnen verankeren. De komende jaren wil SPO Condor verbinding maken met de culturele omgeving en kunstenaars buiten de school. Ze willen deze ambities realiseren op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau. Bestuurlijk niveau: - 8 bijeenkomsten van de bovenschoolse stuurgroep (algemeen directeur, twee directieleden, adviseur) - 2 werksessies voor het managementteam - deelname van 2 personen aan 5 bijeenkomsten van het landelijke leernetwerk Schoolniveau: - 1 startbijeenkomst en 1 slotbijeenkomst voor alle leerkrachten en betrokkenen per locatie - 4 werksessies voor directeur en ICC'er per locatie, begeleid door een stuurgroeplid - 10 dagdelen coaching on the job voor leerkracht en coach - intervisiebijeenkomsten voor leerkrachten Leerkrachtniveau: - versterking van de ICC netwerk door nieuwe aanwas (ICC-opleiding) - doorgroei van 2 ICC'ers met ambitie tot Cultuurbegeleider (Post HBO Cultuurbegeleider) - 6 workshops over cultuurcompetenties tijdens bovenschoolse studiedag (Condor Colleges)

Bewust Cultuuronderwijs in de praktijk
Meest gelezen