Professionalisering cultuuronderwijs 2013-2016: Over deze subsidie

Subsidieregeling cultuuronderwijs voor schoolbesturen. 

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO. Met het subsidiegeld kunnen zij cultuuronderwijs een structurele plek in het curriculum geven. De regeling maakt onderdeel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De middelen kunnen worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten.

Let op: De deadline voor deze regeling was 1 maart 2016. Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen. Het beschikbare budget isverdeeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, die door de commissie positief zijn beoordeeld. 

Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgde procedure. 

Benieuwd welke projecten het Fonds ondersteunt? Bekijk ze hier 

 

Subsidieplafond Professionalisering Cultuuronderwijs PO verhoogd

Vanwege de grote belangstelling voor de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO heeft het bestuur besloten het subsidieplafond van € 2.5 miljoen naar € 3 miljoen te verhogen. Hiermee kon een groter aantal aanvragen behandeld worden en krijgen meer schoolbesturen de mogelijkheid hun cultuuronderwijs te professionaliseren. Het hoge aantal aanvragen duidt op het grote belang van cultuuronderwijs binnen het basisonderwijs en de grote gewilligheid bij schoolbesturen om cultuuronderwijs een structurele plek in het curriculum te geven.

Meer lezen
Professionalisering cultuuronderwijs 2013-2016
Meest gelezen