Plusregeling: Over deze subsidie

De Plusregeling Cultuurparticipatie was een subsidieregeling voor projecten die actieve cultuurparticipatie in Nederland stimuleren en van belang zijn voor de ontwikkeling van actieve cultuurparticipatie in Nederland. Het ging om projecten die mensen aanzetten tot actieve participatie op het gebied van kunst, erfgoed en media. Ook voor internationale activiteiten kon een aanvraag worden ingediend, mits er sprake was van een breder belang voor de ontwikkeling van de amateurkunst, cultuureducatie of volkscultuur in Nederland.

Lees hier de volledige regeling.

Meer lezen
Meest gelezen