Lang Leve Kunst

Lang Leve Kunst
Het themaprogramma Ouderenparticipatie maakt deel uit van het brede programma Lang Leve Kunst waaraan het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), Fonds Sluyterman van Loo, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), RCOAK en het VSBfonds deelnemen. Dit programma streeft naar een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen (65+), stimuleert interactie tussen ouderen en jongeren doormiddel van kunstprojecten en bevordert de samenwerking tussen de domeinen welzijn, zorg en kunst.

Lang Leve Kunst is samen met partners uit België, Engeland en Duitsland actief binnen het Europese programma: Long Live Arts.

Communicatie
We vragen u in alle publicatie en berichtgeving over uw project te vermelden dat het project mede mogelijk gemaakt is door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het logo van het Fonds vindt u hier. Gehonoreerde projecten worden automatisch vriend van Lang Leve Kunst. Door ook gezamenlijk dit logo uit te dragen maken we het nut en de noodzaak van cultuurparticipatie door ouderen zichtbaar.
Het logo Lang Leve Kunst vindt u hier: logo lang leve kunst.jpg.

Lees de Communicatiehandreiking Lang Leve Kunst FCP def.pdf.

In 2016 starten we met 'Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities'. Dit is een pilot in vijf grote steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht). Met deze pilot willen we komend jaar de opbrengsten van de programmalijn Ouderenparticipatie op lokaal niveau verduurzamen.
Ga naar de regeling voor meer informatie.

 

Het Fonds trok in 2014 en 2015 met de Karavaan 'Kunst voor het leven' door het land en bezocht: Maastricht, Drachten, Breda, Haarlemmermeer en Den Haag. Op deze wijze vroeg het Fonds op diverse plaatsen aandacht voor ouderen en cultuurparticipatie en lieten het belang hiervan zien.
In ons online magazine vindt u een verslag van de Karavaan. 

Europese conferenties ouderen en cultuurparticipatie

  • Werkconferentie Long Live Arts Londen (oktober 2014)

De partners van Lang Leve Kunst organiseerden samen met het Vlaams Ministerie van CJSM en de Engelse Baring Foundation een werkconferentie in Londen. Voor deze bijeenkomst werden 100 beleidsmakers, onderzoekers en makers op het gebied van ouderenparticipatie met een achtergrond op het gebied van kunst, welzijn of zorg uitgenodigd.

De werkconferentie in Londen was de voorloper van de grote Europese conferentie in Den Haag.

Ga naar: Report Working Conference Long Live Arts London.pdf

  • Europese conferentie Long Live Arts Den Haag (mei 2015)

Long Live Arts organiseerde samen met The Baring Foundation, het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Duitse Kennisinstituut Kubia een Europese Conferentie in Den Haag over ouderen en cultuurparticipatie. Het doel van deze Europese conferentie was om netwerken te vormen met vertegenwoordigers uit de sectoren kunst, cultuur, zorg en welzijn. Daarnaast wilden wij ook graag netwerken opzetten met Europese partners die zich bezighouden met ouderen en cultuurparticipatie. Wij waren verheugd HKH Prinses Beatrix te verwelkomen die de voorstelling Feel the arts bijwoonde.

De conferentie was bedoeld voor professionals met praktische ervaring of een achtergrond op beleidsmatig of wetenschappelijk niveau. Aan de hand van relevante presentaties, inspirerende voorbeelden, een inkijkje in het leven van de doelgroep en actuele ontwikkelingen op beleidsniveau hebben de deelnemers aan het einde van de conferentie hun kennis verder uitgediept.

Ga naar: Verslag-Bestuurdersconferentie.pdf

Ga naar: Resultaten-tafelgesprekken-Werkconferentie-voor-bestuurders-def.pdf

Bekijk fotoimpressie van de conferentie met aanwezigheid van HKH Prinses Beatrix.

  • Creative Dinner Long Live Arts (april 2016)

In 2016 eindigt het Europese ouderen en cultuurparticipatie programma Long Live Arts. Ter afsluiting organiseert de Belgische partner, het Vlaamse departement van Cultuur, Jeugd, Sport en Media een Creative Dinner. Er zal aan de Europese beleidsmakers een Manifesto over het belang van ouderen en cultuurparticipatie worden aangeboden.

In Londen, Remscheid en Den Haag vonden conferenties plaats die het belang van ouderen en cultuurparticipatie onderschrijven. De uitkomsten hiervan zullen gepresenteerd worden tijdens het Creative Dinner op 28 april in Brussel. Tijdens de besloten bijeenkomst wordt aan bewindspersonen uit de vier partnerlanden een Long Live Arts EU Manifesto over ouderen en cultuurparticipatie aangeboden. Namens Nederland is Jet Bussemaker uitgenodigd.

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten zijn: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren.

Meest gelezen