Communicatie

Wanneer u een bijdrage van het Fonds ontvangt vragen wij u ons mee te nemen in uw communicatiemiddelen.

Lees de Communicatiehandreiking Lang Leve Kunst FCP def.pdf. Hierin hebben we alle richtlijnen voor u overzichtelijk op een rij gezet.

Logogebruik
U dient ons logo te plaatsen op drukwerk (zoals programmaflyers en -posters), op websites of in digitale nieuwsbrieven of op de locatie van uw uitvoering, bijvoorbeeld bij premières.

Bij het logo kunt u de volgende standaardzin gebruiken:
Dit project (of naam project) is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen.

Het logo van het Fonds vindt u hier.

Lang Leve Kunst
Gehonoreerde projecten worden automatisch vriend van Lang Leve Kunst. Door ook gezamenlijk dit logo uit te dragen maken we het nut en de noodzaak van cultuurparticipatie door ouderen zichtbaar.

Het logo van Lang Leve Kunst vindt u hier: logo LLK blauw.jpg.

Zichtbaarheid
Wij nemen uw project ook mee in onze middelen. Door zichtbaarheid van uw project via onze en uw eigen kanalen, vergroten we de impact. Zo laten we met elkaar zien hoe we bijdragen aan cultuurparticipatie.

 

Meest gelezen