Advies

Heeft u een projectidee maar nog behoefte aan advies? Neem dan contact met ons op voordat u uw aanvraag indient. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Spreekuur
Wilt u uw projectidee bespreken met onze adviseurs? Maak dan een afspraak tijdens één van onze spreekuren.
Het eerstvolgende spreekuur is op: 25 augustus tussen 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur.

Aanmelden voor het spreekuur kan door het sturen van een e-mail aan Ouderenparticipatie. Bij uw aanmelding vragen wij u een (concept) ingevuld vraagformulier en enkele concrete vragen aan het Fonds mee te sturen.

Advies per e-mail

Heeft u een concreet projectplan dat u graag nog aan het Fonds voorlegt voordat u het indient? Dat kan het beste per e-mail aan één van onze adviseurs. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie. Wij kijken of uw project past bij de regeling, of het project kansrijk is en waar u nog op dient te letten.

Zorgt u ervoor dat uw verzoek om advies uiterlijk een week voor de sluitingsdatum van de ronde bij ons binnen is? De verwerking door ons en u kost ook even tijd.

Telefonisch advies
Heeft u een vraag of behoefte aan een kort advies? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van de adviseurs die betrokken is bij deze subsidieregeling.

Meest gelezen