Zorg Circus

Zorg Circus is een interactief onderzoeks/kunstproject waarbinnen cliënten, medewerkers én bestuur van ‘ t Huis aan de Vecht gedurende 3 maanden samenwerken aan een gesamtkunstwerk. Kunst speelt hierbij de rol van communicatiemiddel, met als doel een betere dialoog tussen deze groepen. Door alle betrokkenen en alle lagen van een zorginstelling te betrekken bij het project kan er een duurzaam programma op het gebied van kunst en cultuur ontstaan. De uitkomsten van het project kunnen vervolgens toegepast worden in meerdere huizen van zorginstellingen AxionContinu. Daarnaast zal deze kennis gedeeld worden tijdens de kunstmanifestatie Cure Park in het Amsterdamse Bos en als onderdeel van het Cultural Guide program for marganalized groups door het Landelijk Kennis Instituut Kunst en Cultuur Educatie.

Zorg Circus
Meest gelezen