Wilt u even voor mij buigen?

Voor de cliënten woonachtig in de Florence Expertisecentra is kunstbeoefening geen vanzelfsprekendheid. Door hun lichamelijke en/of geestelijke handicap is het vaak ook onmogelijk om aan het reguliere aanbod mee te doen. Florence streeft ernaar dat de cliënten, ondanks hun beperkingen, toch nog kunnen meedoen en gaan uit van wat ze nog wel kunnen. In het project ‘Wilt u voor mij buigen?’ heeft het Koorenhuis voor de cliënten een aanbod van actieve kunstbeoefening op maat gemaakt. Het project is bedoeld om het welzijn van de ouderen positief te beïnvloeden en hen te laten meedoen in de samenleving. Kunstbeoefening roept vaak plezier, emoties of herinneringen op. De Florence medewerkers spelen een belangrijke rol om hier samen met de kunstvakdocenten van het Koorenhuis invulling aan te geven. Ook familieleden, jongeren en kinderen worden erbij betrokken. Alle projecten monden uit in een presentatie, concert of voorstelling waarbij andere cliënten, hun familie en medewerkers worden uitgenodigd.

Meer leest u over het Koorenhuis en de samenwerking met Florence hier.

Wilt u even voor mij buigen?
Meest gelezen