WIJ(ken) zingen samen!

In dit muziekproject vormen 125 senioren van zestig jaar en ouder uit vijf Nijmeegse wijken verschillende koren. De groep deelnemers bestaat uit zelfstandig wonende en zorgbehoevende ouderen. Na een kennismaking vinden in iedere deelnemende wijk wekelijks repetities plaats onder leiding van een professionele zangdocent. Tijdens deze repetities wordt toegewerkt naar een eindpresentatie in muziekcentrum de Lindenberg in Nijmegen. Om ouderen te werven wordt samengewerkt met ouderennetwerk Swon die onder andere dagopvang voor ouderen organiseert. Daarnaast zijn diverse wijkverenigingen en vrijwilligers betrokken. Het decor wordt verzorgd door mensen van de sociale werkplaats. Studenten van de Fotoacademie brengen de deelnemers in beeld door ze te fotograferen en te interviewen. Op deze manier brengt het project ouderen met elkaar en andere generaties in verbinding.

WIJ(ken) zingen samen!
Meest gelezen