Twee keer kijken

Twee keer kijken is een project van FOAM waarin fotografie wordt ingezet om ouderen en scholieren de dialoog met elkaar aan te gaan. In vier Amsterdamse stadsdelen worden inwoners van zorgcentra en scholieren van middelbare scholen aan elkaar gekoppeld. De duo's volgen vervolgens drie trajecten bestaande uit vijf workshops rondom een bepaald thema. In deze reeksen verwerven de deelnemers basiskennis over fotografie, leren ze reflecteren en onderzoeken ze beeldende aspecten als kader, licht en compositie. Dit alles gebeurt onder leiding van een professionele fotomuseumdocent. Iedere workshopreeks wordt afgesloten met een tentoonstelling, die door de duo's zelf is samengesteld. Door de bevindingen van het project vast te leggen ontstaat een volledige uitgewerkte methodiek voor actieve kunstbeoefening bij ouderen. Deze kan als voorbeeld dienen voor andere musea, scholen en zorgcentra. Amsterdam is een van de steden die meedoet in ons programma 'Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities'. Het project Twee keer kijken zal in dit programma verduurzaamd worden en gaat hierin samenwerken met de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Lees meer en bekijk het filmpje over dit bijzondere intergenerationele project.

Twee keer kijken
Meest gelezen