Senioracademie, start up

Met de Senioracademie start-up wil stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk (SCKVB)  een culturele broed- en werkplaats voor senioren met een passie voor kunst en cultuur oprichten. In de maandelijkse activiteiten ligt de focus met name op muziek, dans, theater, beeldende kunst, erfgoed, en tekst.  Ontmoeting (met zowel generatiegenoten als kunstenaars), kunstbeschouwing en kunstbeoefening staan hierbij centraal.  Daarnaast vinden maandelijks jamsessies plaats waarin de ouderen samenwerken in alle disciplines. Denk hierbij aan boekbesprekingen en een open atelier.  SCKVB werkt voor dit project samen met onder andere de bibliotheek, diverse musea en andere culturele instellingen. Om zoveel mogelijk op de wensen en behoeftes van de ouderen in te spelen wordt een ouderenforum opgericht bestaande uit deelnemers dat de activiteiten evalueert en nieuwe initiatieven oppert.

Senioracademie, start up
Meest gelezen