Rondom Jong en Oud

Behalve een tweede theatervoorstelling door theatergroep Jong en Oud, met senioren amateurspelers en jongere amateurspelers, wil de initiatiefnemer haar aanbod uitbreiden door om de voorstelling heen ook activiteiten te ontwikkelen waarin jong en oud actief participeren. Zo wordt er een koor samengesteld dat voorafgaand, tijdens of aansluitend aan de voorstelling haar liederen ten gehore brengt. Deze sluiten thematisch aan op de voorstelling, waarbij levensverhalen van jong en oud uit Flevoland uitgangspunt zijn. Tijdens de eerste bijeenkomsten bepalen de deelnemers zelf het thema van de voorstelling. Daarnaast nemen ouderen en jongeren de vormgeving van het decor op zich, het ontwerpen van de kostuums en de verslaglegging van de voorstelling. Professionele theatermakers ontwikkelen hierbij een methodiek om de verhalen te achterhalen en ze te vertalen naar creatieve werkvormen.

Rondom Jong en Oud
Meest gelezen