Rimpelingen

Cultuurbedrijf RiQQ Rheden ontwikkelt in het project Rimpelingen samen met verschillende partners in de gemeente én met vrijwilligers een kunstaanbod voor ouderen. Het samen kunst maken doet een beroep op de kunde en de creativiteit van ouderen. Het samen creëren en werken vanuit hun passie en talent vergroot het zelfvertrouwen en brengt ze in contact met anderen: ze worden deel van een groep en deel van een proces. Dit versterkt hun geluksgevoel.
RiQQ werkt vraaggericht. Daarom heeft de onderzoeksfase een prominente rol in het project. Die fase omvat tien bijeenkomsten met een vrijwilligersplatform, waarin het RiQQ drie typen kunstprojecten voor ouderen ontwikkelt. Hiernaast ontwikkelt RIQQ kortere zomerprojecten voor ouderen. In alle projecten wordt toegewerkt naar een artistiek eindresultaat dat wordt gepresenteerd tijdens een festival.

Rimpelingen
Meest gelezen