Progress vs Regress

Progress vs Regress wordt een film over de wijze waarop moderne, technologische uitvindingen sociale verhoudingen hebben veranderd, gezien door de ogen van ouderen. Zij hebben de eeuw met de snelste en meest omvangrijke industriële, technologische en digitale veranderingen uit de menselijke geschiedenis meegemaakt. Met Progress vs Regress onderzoekt de Stichting Niet Normaal hoe deze ‘mythe van de vooruitgang’ onze opvattingen over arbeid, geld, tijd en emoties heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloedt.
Het project is opgebouwd vanuit twee basiselementen. Er zijn gesprekken met ouderen over hoe specifieke moderne uitvindingen hun sociale verhoudingen hebben veranderd. Daarnaast zijn er beelden van interventies in zorginstellingen. Daarin worden ouderen geconfronteerd met moderne trends als een talentenshow, een TV-show, een quiz, een muziekvideoclip en een Miss Verkiezing. De film is een mix tussen deze interventies en de interviews. Uiteindelijk biedt de film een inkijk in het leven in verzorgingstehuizen of alternatieve samenwoningsgemeenschappen van senioren.

Progress vs Regress
Meest gelezen