Osdorp de Vertellende Wijk

Osdorp, de Vertellende Wijk is een storytelling project dat in samenwerking met de bewoners middenin Amsterdam ontwikkeld wordt. Het is gericht op het verbinden van de verschillende groepen bewoners (jong/oud, allochtoon/autochtoon), het werken aan een leefbare buurt en het vergroten van de trots op de wijk en de medebewoners. Storytelling wordt in zoveel mogelijk situaties ingezet, op momenten dat daar behoefte aan is en storytelling een toegevoegde waarde heeft.
Stichting Storytelling Centre heeft een aantal modules ontwikkeld die in de loop van twee jaar gebruikt kunnen worden. Met de modules Trots op Osdorp en Radio Osdorp is een start gemaakt, omdat bewoners aangegeven hebben er hun schouders onder te willen zetten. Ook het project Vertel me over je eten zal begin 2016 aanvangen. Verschillende bewoners zijn al samen aan het koken en de verhalen komen volgens de stichting dan al snel naar boven.

Osdorp de Vertellende Wijk
Meest gelezen