NL Super +

 

Voor dit zesde sociale kunstproject van Het Wilde Oog, wat onderdeel is van het lang lopende project SPRKBRG, worden vijfenvijftig senioren geportretteerd  die een keerpunt vormen in de geschiedenis. Een deel hiervan bestaat uit vrouwen in klederdracht, de overige senioren zijn allen markante figuren uit Overijssel. Al deze mensen worden geïnterviewd, gefotografeerd en vervolgens gefilmd. Eigen taal, typerende handelingen en persoonlijke omgeving spelen hierin een belangrijke rol. Dit alles maakt zichtbaar hoe senioren leven en wat er in hun hoofden omgaat. In de filmpjes wordt er ook aandacht geschonken aan hun perfomance kwaliteiten. Het levend archief wat op deze manier ontstaat wordt verwerkt tot een installatie die als rondreizende expositie te zien is op zorgcentra en festivals.  Op deze manier verheft Het Wilde Oog persoonlijke herinneringen tot kunst, die tegelijkertijd gedocumenteerd worden.  

NL Super +
Meest gelezen