Nieuw/Oud

Stichting Nooitgedacht werkt voor het project Nieuw/Oud, samen met Corner Spot, Studio op Poten, Vitalis Woongroep - Berckelhof en Brabant Academy. Iedereen heeft zijn/haar eigen herinneringen, verhalen en talenten, maar deze worden niet altijd benut. Met dit project wordt het persoonlijk erfgoed van ouderen in kaart gebracht en visueel gemaakt. Ze maken kennis met moderne technieken, delen hun kennis en worden gestimuleerd samenwerkingen aan te gaan. De Corner Spot en Studio op Poten faciliteren workshops waarbij de bewoners hun persoonlijk erfgoed vast gaan leggen en onderzoeken welk talent of welke herinnering zij willen delen. Een groep van minimaal acht ouderen die deelgenomen hebben aan de eerdere workshops zullen worden begeleid om, vanuit hun persoonlijk erfgoed en talent, het design proces te doorlopen; van conceptontwikkeling tot ‘eindproduct’. De bewoners en hun ‘eindproducten’ zullen vervolgens een podium krijgen gedurende de Dutch Design Week 2015 om hun verworven kennis te delen met hun medebewoners en bezoekers. Al met al wordt de Dutch Design Week 2015 het podium voor de ouderen van Vitalis Berckelhof om zichzelf en hun ontdekte talenten te presenteren aan een breed publiek!

Kijk voor een inspiratiefilmpje hier

Nieuw/Oud
Meest gelezen