Muzisch Actief Plus

Muzisch Spoor heeft Muziek Actief Plus in het leven geroepen om kwetsbare ouderen actief muziek te laten maken, te luisteren naar muziek en op muziek te bewegen. Zowel inwoners van zorginstellingen als op zichzelf wonende ouderen kunnen deelnemen aan de dertiendelige lessenreeksen, die onder leiding staat van speciaal voor dit project getrainde docenten. Materialen die bij de lessen worden gebruikt zijn onder andere bezems, ballen, potten en pannen, maar ook rollators en rolstoelen. Iedere lessenreeks wordt afgesloten met een presentatie. Op deze manier wil Muzisch Spoor bijdragen aan de zingeving van ouderen en hen met elkaar in verbinding brengen. Om het project ook overdraagbaar te maken naar andere instellingen wordt een interactieve website opgezet.

 

Muzisch Actief Plus
Meest gelezen