Muziek maken met en door senioren

 

Om senioren uit Houten en omgeving de kans te bieden (meer) muzikaal actief te worden en met anderen te musiceren stelt het Houtens Muziek Collectief (HMC), de muziekschool in Houten, voor een bepaalde periode ensembles samen.  Voorafgaand hieraan vinden workshops plaats waarin de deelnemers en de docenten elkaar ontmoeten en de deelnemers aangeven met welk repertoire zij aan de slag willen. Nadat een indeling is gemaakt, wordt een tiental keer gerepeteerd. Het project wordt afgesloten met een optreden in een van de betrokken bejaardentehuizen. Het HMC werkt voor dit laagdrempelige instapproject samen met diverse andere Houtense organisaties. Op deze manier wordt een actief cultureel netwerk voor ouderen opgezet, wat ruimte biedt voor meer activiteiten voor deze doelgroep. 

Muziek maken met en door senioren
Meest gelezen