Levenskunst

Om ouderen die zelfstandig wonen en ouderen in de zorgcentra meer met elkaar te verbinden hebben zorgcentrum Florence en Centrum voor de kunsten Koorenhuis dit op maat gemaakte programma ontwikkeld. Laagdrempelig, verbinding met de omgeving en zelfredzaamheid zijn hierbij de speerpunten. Behalve een koor en een dansgroep, kunnen ouderen deelnemen aan een theatercursus en een beeldende kunstclub. Uitgangspunt bij iedere kunstvorm is dat er wordt uitgegaan van wat de cliënten zelf kunnen. Resultaten worden gepresenteerd in voorstellingen of exposities. Om de ouderen zo goed mogelijk te begeleiden wordt voor de medewerkers van de zorgcentra en de kunstvakdocenten een leerlijn deskundigheidsbevordering opgezet. Hierin krijgen zij een methodiek aangeleerd met tools om met deze specifieke doelgroep om te gaan. Doel is om actieve kunstbeoefening zoveel mogelijk in het dagelijks leven van ouderen te integreren.

Meer leest u over het Koorenhuis en de samenwerking met Florence hier.

Levenskunst
Meest gelezen