Kunstkracht 55+

Stichting Westland Cultuurweb organiseert kleinschalige kunstparticipatieprojecten in verschillende kernen in de gemeente Westland. In intensieve samenwerking met welzijnsorganisaties Pieter van Foreest en Careyn biedt de stichting bewoners van acht woonzorglocaties kunstprojecten aan die direct aansluiten bij hun wensen. Om de contacten met de directe omgeving te versterken worden lokale kunstenaars en kunstinstellingen benaderd. Deze voeren de projecten gezamenlijk met de zorgmedewerkers uit. Naast de actieve deelname door de ouderen is er hierdoor ook aandacht voor deskundigheidsbevordering van en kennisdeling met het zorgpersoneel.
De projecten monden uit in een presentatie, gevolgd door een netwerkbijeenkomst. Met de medewerkers van de zorgorganisaties, maar ook met de andere lokale betrokkenen en kernpartners uit de regio Zuid-Holland. Het programma sluit af met een Kunst en Ouderen Conferentie. Daarin wordt de opgedane kennis gedeeld met een zo divers mogelijk cultureel en maatschappelijk veld.

Bekijk hier het filmpje over Kunstkracht 55+.

Kunstkracht 55+
Meest gelezen