GRIDGRIJS muziektheaterschool voor senioren

GRIDGRIJS is een muziektheaterschool voor vijfenzestig plussers uit Doetinchem en omgeving die zelfstandig wonen of woonachtig zijn in een van de zorgcentra in de stad. De school organiseert muziektheateractiviteiten voor amateurs, maar ook voor senioren die niet eerder aan podiumkunsten deden. Werving vindt plaats door ouderen deel te laten nemen aan interactieve voorstellingen op verschillende locaties in de regio. Vervolgens vinden verspreid door de wijk laagdrempelige kennismakingslessen plaats met amateurs van lokale seniorengezelschappen. Een deel van deze ouderen vormen uiteindelijk een productiegroep, die met bestaande toneelgroepen uit de Achterhoek toewerkt naar een voorstelling. Hierbij wordt de belevingswereld van ouderen als uitgangspunt genomen. Door verbindingen aan te gaan met de lokale theaterwereld willen de initiatiefnemers GRIDGRIJS verankeren in de podiumkunsteninfrastructuur in de Achterhoek.

GRIDGRIJS muziektheaterschool voor senioren
Meest gelezen