Gezonde cultuur van vitale ouderen

Om eenzaamheid onder vitale hoogopgeleiden ouderen tegen te gaan, slaan de Nieuwe Veste Cultuurwinkel Breda en de GGD de handen ineen. In eerste instantie vindt een pilot van hun project plaats in verzorgingscentra in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Er wordt gestart met een interviewgedeelte, waarbij deelnemers worden gevraagd naar hun achtergrond en sociale leven. De uitkomsten van deze interviews vormen de basis van een artistieke presentatie, die wordt ontwikkeld door een professionele kunstenaar. Aan de hand hiervan vindt een evenement plaats volgens het 'Challenge Day'-principe. Na deze dag zet men een artistieke productie op, die men in de zorgcentra ten tonele brengt. Een deel van de deelnemers volgt hierna nog een coachingsprogramma om zelf culturele activiteiten binnen en buiten de zorgcentra op te zetten. Denk hierbij aan leesclubs en muziek-, zang- en dansprogramma’s.

 

 

Gezonde cultuur van vitale ouderen
Meest gelezen