Gekleurd Grijs 2015, Peer teaching in Drenthe en Groningen

Om ouderen te stimuleren tot actieve deelname aan culturele activiteiten en culturele organisaties geschikt aanbod voor ouderen te laten realiseren werd in 2012 Gekleurd Grijs in het leven geroepen. Om dit project verder te ontwikkelen heeft Kunst en Cultuur Drenthe (KCDR) de focus nu gelegd op peer teaching op verschillende niveaus. Zo worden een tiental kunstenaars die eerder een project hebben ontwikkeld voor Gekleurd Grijs gekoppeld aan kunstenaars uit Emmen en Groningen en uitgedaagd om in duo’s een culturele project te ontwikkelen voor senioren. Daarnaast worden een twintigtal amateurkunstenaars als ambassadeur aangesteld en getraind om ouderen te stimuleren actief kunsten te beoefenen. Tot slot vindt peer teaching plaats tussen projectleiders van culturele organisaties uit Drenthe en Groningen. Zodoende hoopt men het aanbod voor ouderen te verduurzamen en vernieuwen.

Bekijk het foto-album van het eerste Gekleurd Grijs Festival 16 februari 2016. Een diversiteit aan cultuurparticipatie door en voor ouderen. 

 

 

Gekleurd Grijs 2015, Peer teaching in Drenthe en Groningen
Meest gelezen