Geheugenkoren

Bij Geheugenkoren maken dementerende ouderen uit acht verpleeg- en verzorgingshuizen in Maastricht en omgeving samen met professionele muzikanten muziek. Uitgangspunt hierbij zijn liedjes van vroeger en dan met name Maastrichtse volksliedjes. Bij dementie blijft het muzikale geheugen het langst in tact dus is de kans groot dat de ouderen zich deze liedjes nog herinneren. De deelnemers komen wekelijks voor een dagdeel in een centrale ruimte bijeen om te luisteren, te zingen en te musiceren. Dit laatste gebeurt op eenvoudige ritmische instrumenten. Ook personeel en familieleden worden uitgenodigd deel te nemen. Daarnaast worden scholen bij het project betrokken. Door de ouderen samen met kinderen te laten zingen wordt het cultureel erfgoed van de volksliedjes doorgegeven en ontmoeten ouderen en jongeren elkaar.

Geheugenkoren
Meest gelezen