De Oversteek

Met 'De Oversteek' richt Zina zich op groepen ouderen uit verschillende lagen van de stadsbevolking. die doorgaans niet gewend zijn aan kunst. Samen met de ouderen wordt de fysieke oversteek gemaakt van een leven zonder kunst en cultuur naar een leven waarin men actief er aan deelneemt. Dat gebeurt door aan te sluiten bij de voorstelling ‘Dantons dood’ van Toneelgroep Amsterdam. In elke stad, waar de voorstelling van TA speelt, trekt Zina met een honderdtal mensen uit verschillende wijken op naar de schouwburg om daar te overnachten en met de theatermakers te ontbijten. In een actief voortraject maken de ouderen kennis met ideeën over kunst en cultuur zodat ze goed voorbereid zijn op hun rol in de stadsschouwburg. Daarbij spelen de Zinamakers, die contacten hebben in de wijken van de verschillende Nederlandse steden, een belangrijke rol.

De Oversteek
Meest gelezen