De Bus - Tijd voor Talent

"De Bus - Tijd voor Talent is een grootschalig en meerjarig programma dat gericht is op het vergroten van de cultuurparticipatie van 65-plussers binnen Friesland. De Bus - Tijd voor Talent rijdt door twee gemeenten in Fryslân: Achtkarspelen en Smallingerland. De Stichting Keunstwurk nodigt de doelgroep uit om mee te werken aan de ontwikkeling van cultuuraanbod voor ouderen. Naar aanleiding van een inventarisatie en een onderzoek worden vijftien kunstprofessionals bijgeschoold om gericht met 65-plussers te werken en aanbod voor hun te ontwikkelen. De stimuleert vervolgens ouderen deel te nemen aan de vijftien kunstprojecten die in 2018 gerealiseerd worden. Het gehele proces en de projectvoorbeelden komen terug in een afsluitend symposium tijdens het Leeuwarder evenement (Europese) Culturele Hoofdstad 2018.

De Bus - Tijd voor Talent
Meest gelezen