Dance for Health & Parkinson

Dance for Health heeft, op basis van een model uit Amerika, een dansprogramma ontwikkeld voor mensen met Parkinson. Analyses van dansbewegingen worden hierin gecombineerd met de psychologie, fysiologie en theorieën over motoriek. In de lessen worden dansbewegingen uit de moderne dans, klassiek ballet, theater en improvisatie geïntegreerd. Het vertellen en verbeelden van verhalen, live muziek en het delen van emoties wordt hierbij gekoppeld aan de houding, balans en flexibiliteit. Na een pilotfase te hebben uitgevoerd willen de initiatiefnemers dit programma nu verder implementeren, verbreden en verdiepen. Dit houdt onder andere in dat ze op meer locaties in Nederland lessen willen aanbieden en een bredere groep Parkinsonpatiënten willen aanspreken. Bovendien krijgen deelnemers de kans om als ambassadeur op te treden tijdens conferenties en festivals.

Dance for Health & Parkinson
Meest gelezen