Artshake van Huize Tolsteeg naar De Saffier

Woonzorgcentrum Tolsteeg is een huis voor ouderen, met een verpleegvleugel en aanleunwoningen. Binnenkort verhuizen de ouderen uit de verpleegvleugel naar een nieuw pand. Hun plaats wordt ingenomen door 160 jonge studenten en starters, die naast de ongeveer 170 achtergebleven ouderen komen te wonen. Voor een eerste kennismaking en om het wegvallen van activiteiten op te vangen, heeft Stichting Kopa het project Artshake geïnitieerd.
Zes Europese kunstenaars zijn geselecteerd voor een artist-in-residence in Huize Tolsteeg-De Saffier. Vanuit een opdracht wonen en werken de kunstenaars zes weken samen met de jonge en oude bewoners. Na afloop blijft de gerealiseerde kunst achter in het huis. Elke residentie sluit af met een manifestatie waar het werk getoond wordt en de nieuwe verbindingen gevierd worden. Na de zes edities worden de verslagen tot een publicatie gebundeld. Tevens onderzoeken stagiaires de best practices, zodat de activiteiten ook na Artshake kunnen voortduren.

Artshake van Huize Tolsteeg naar De Saffier
Meest gelezen