Zing zo (€231.498) van Muziekschool Amsterdam (Amsterdam)

In Zing Zo! wordt een lange leerlijn ontwikkeld voor zingen in het basisonderwijs. Deze lessen zijn gebaseerd op een thema, dat erop gericht is om het zingen van liederen zo veelzijdig mogelijk aan bod te laten komen, op de juiste leeftijd, aansluitend op de belevingswereld van de leerlingen. Vaste onderdelen zijn: het leren luisteren; het presenteren; het leren vertolken en interpreteren van liedjes; improviseren en componeren; bewegen; noten lezen; ritme instrumenten bespelen; en aandacht voor bezoeken aan theaters. De methode waarmee gewerkt wordt, is gebaseerd op de muziekpedago-gische ideeën van David Elliott (Praxiology). Op een onderzoekende, reflecterende, improviserende wijze gaan de leerlingen samen met een leerkracht, vakdocent en musicus aan het werk. Hiertoe wordt een aantal instrumenten ontwikkeld: een lesboek met cd, een website met het liedrepertoire, een YOUTUBE kanaal voor ieder thema van de methode en een studiedag om de methode landelijke aandacht te geven. Motivering: goede doelstelling om kinderen weer goed te leren zingen.

Zing zo (€231.498) van Muziekschool Amsterdam (Amsterdam)
Meest gelezen