Overal Muziek (€730.000) van Music Matters (Rotterdam)

Music Matters doet een aanvraag mede namens SKVR, Codarts, WMDC, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en De Doelen, de zogenoemde muziekcoalitie. De ambitie van deze coalitie is om vanuit de gezamenlijke visie op muziekeducatie voor kinderen en jongeren te komen tot verdergaande afstemming van het muziekeducatief aanbod en in 2016 te beschikken over door-lopende leerlijnen muziekeducatie in Rotterdam. Hiertoe hebben zij een Masterplan Muziekeducatie opgesteld. Het project 'Overal Muziek' maakt hier deel van uit. Het project bestaat uit twee onderdelen: de ontwikkeling van een programma voor zang en eenvoudig voor-bereidend instrumentaal onderwijs dat via een teach-the-teacher methode stadsbreed kan worden ingezet op basisscholen, en een aantal pilots in groep 5 tot en met 8 van in totaal 22 scholen in achterstandwijken ten behoeve van een intensievere leerlijn voor het klassikaal leren bespelen van een instrument en het volgen van een koor- of orkestprogramma. Motivering: Music Matters gebruikt muziek als bindende factor om de groep sterker te maken en creëert een levendige muziekcultuur waaraan alle kinderen deelnemen.

Overal Muziek (€730.000) van Music Matters (Rotterdam)
Meest gelezen