Omdat muziek voor iedereen is (€600.000) van Het Leerorkest (Amsterdam)

Met ‘Muziek in ieder kind’ gaat Het Leerorkest in samenwerking met vijf clusters van geselecteerde basisscholen in de Amsterdamse stadsdelen Zuidoost, Noord, West en Oost, oprichten, ondersteunen en begeleiden van 19 leerorkesten gedurende de looptijd van het project. Ook wordt een pilotproject uitgevoerd met tenminste zes basisscholen ten behoeve van een aanbod voor de onderbouwd. Het is hierbij de bedoeling dat kinderen uit groep 1 tot en met 4 onder begeleiding van docenten van het Leerorkest een voortraject krijgen aangeboden dat is toegesneden op het Leerorkestcurriculum. Het Leerorkest is al een aantal jaren actief en speelt een pioniersrol op het gebied van de verbreding van de toegang tot actieve (instrumentale) muziekeducatie voor basisschoolleerlingen. Daarnaast stelt het Leerorkest zich in het bijzonder ten doel kinderen met een cultureel diverse achtergrond te bereiken door middel van een vernieuwend concept en daarop gebaseerde onderwijsmethodieken die deze kinderen en hun gezinnen op een kwalitatief verantwoorde wijze betrekken. De activiteiten van het Leerorkest sluiten daardoor niet alleen aan bij de doelstelling van de deelregeling “Muziek in ieder kind” maar ook bij het belang dat het fonds hecht aan culturele diversiteit. Motivering: goede doelstelling om kinderen met een cultureel diverse achtergrond te bereiken door middel van een vernieuwend concept.

Omdat muziek voor iedereen is (€600.000) van Het Leerorkest (Amsterdam)
Meest gelezen