MuziekMakers! (€ 551.605) van Papageno (landelijk)

Het project richt zich op de bovenbouw van het speciaal onderwijs (cluster 3 - kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en leerlingen die langdurig ziek zijn - en cluster 4 - zeer moeilijk opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen zonder lichamelijke beperkingen). Het project bestaat uit twee onderdelen. Beide onderdelen zijn gebaseerd op de Engelse methode collaborative creative practice, die de afgelopen periode is geïntroduceerd bij alle symfonieorkesten in Nederland. Deze methode gaat ervan uit dat de deelnemers leren muziek te gebruiken als een manier om zich uit te drukken en te communiceren met hun omgeving. Het eerste onderdeel van het project is een lesprogramma voor de leerlingen, bestaande uit acht lessen: twee introductielessen door de leerkracht, vijf workshops door een ervaren workshopleider en één afsluitend optreden. In dit lesprogramma ervaren de leerlingen dat musiceren een ontwikkelingsproces is waarbij zij zelf controle hebben. Indien een school hier belangstelling voor heeft, kan een vervolgtraject ontwikkeld worden. Het tweede onderdeel is een trainingsprogramma voor musici en muziekdocenten. Dit programma bestaat uit drie trainingen: een training hoe om te gaan met bijzondere doelgroepen, bedoeld voor orkestmusici die reeds bekend zijn met de methode; een basistraining voor professionele musici, orkestleden en conservatoriumstudenten die meer willen leren over de methode en de doelgroep; en een training voor gevorderden. 

Doelstellingen van het project zijn het bijdragen aan de realisatie van een muziekeducatief aanbod voor het speciaal onderwijs; het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen door het creëren van een netwerk; en het verzorgen van scholing en het bevorderen van deelname aan het buitenschoolse muziekaanbod door leerlingen in het speciaal onderwijs.

Motivering: veel kennis van een moeilijk bereikbare doelgroep, goede aansluiting op de belevingswereld van de kinderen, grote inzet op samenwerking met professionele musici met het oog op duurzaam resultaat.

MuziekMakers! (€ 551.605) van Papageno (landelijk)
Meest gelezen