Muziek in de Klas (€ 721.266) van Edu-Art en KCG (provincie Gelderland)

Edu-Art en KCG hebben samen het project 'Muziek in de klas' opgezet, richt zich op groep 1 t/m 6 van het basisonderwijs. De eerste drie jaren krijgen de leerlingen om de week les van een vakleerkracht, de andere week verzorgt de leerkracht de muziekles. In groep 4 wordt kennis gemaakt met verschillende muziekinstrumenten en is er veel aandacht voor zang. In groep 5 en 6 maken de leerlingen een keuze voor een instrument. In de laatste twee klassen houdt het project in principe op maar gemotiveerde leerlingen kunnen buitenschools lessen volgen.

De aanvragers werken samen met kunstencentra in vier verschillende gemeenten. Deze centra werken op hun beurt samen met lokale scholen. De aanvrager zal een methodiek ontwikkelen die als leidraad zal dienen, waarbinnen elk kunstencentrum en/of school eigen accenten kan plaatsen. Deze methodiek wordt ontwikkeld in samenwerking met ArtEZ, met muziekdocenten, met leerkrachten en met professionals. Omdat de aanvragers iedere gemeente en ook iedere school maatwerk willen aanbieden, is er een uitgebreide overlegstructuur met een klankbordgroep (provinciaal), organisatorisch overleg (provinciaal), inhoudelijk overleg (lokaal) en een maatjesnetwerk (lokaal).

Motivering: kan leiden tot een algemene methode die aangepast kan worden aan de lokale situatie van het desbetreffende kunstencentrum en de deelnemende scholen, interessante gelaagdheid van de verschillende samenwerkingsverbanden, grote kans op duurzame samenwerking.

Muziek in de Klas (€ 721.266) van Edu-Art en KCG (provincie Gelderland)
Meest gelezen