Muziek en ik (€ 335.500) van Muzerie (Zwolle)

Op vier basisscholen wordt een traject ingezet gericht op het samen musiceren door de leerlingen. In de onderbouw ligt de nadruk op oriëntatie via zang met zang en schoolinstrumenten (klokkenspel, trommels, bellen, maracas, boomwackers, xylofoon...).. In de bovenbouw leren de kinderen een instrument bespelen via instructielessen in kleinere groepen en via orkestrepetities. Op een van de scholen zal een blazersklas worden ingericht. Naast de vier scholen zal worden samengewerkt met een aantal culturele instellingen en amateurverenigingen.

Motivering:plan sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen, er is goede samenwerking met het onderwijs en andere lokale partijen en de visie en doelstellingen zijn helder en origineel.

Muziek en ik (€ 335.500) van Muzerie (Zwolle)
Meest gelezen