Music in me (€ 552.455) van De Lindenberg (Nijmegen)

De Lindenberg is een Huis voor de Kunsten in Nijmegen. Het project 'Music in me' is gericht op de Openwijkscholen (Brede scholen) met speciale aandacht voor scholen in de krachtwijk Hatert. De scholen worden nog geselecteerd uit scholen die volgens de aanvrager veel aandacht aan muziekeducatie (willen) besteden. Er wordt vraaggestuurd gewerkt: elke school krijgt een op maat gesneden programma dat aansluit op de visie van de school. Het doel is om met elke school toe te werken naar een hoger en gelijkwaardiger niveau van musiceren door de leerlingen. Via een doorgaande leerlijn voor binnen- en buitenschools aanbod wil het project de kennis van leerlingen verdiepen (kinderen komen meer te weten over al bekende instrumenten) en verbreden (kinderen leren nieuw instrumenten kennen). Buiten schooltijd krijgen alle leerlingen de kans om instrumentale lessen te volgen, te spelen in groeps- of orkestverband en te zingen in een koor.

Motivering:het project sluit aan op de beproefde methode van een eerder project (LEF) en er wordt gebruikt gemaakt van samenwerkingsverbanden met scholen.

Music in me (€ 552.455) van De Lindenberg (Nijmegen)
Meest gelezen