Jong geleerd… (€ 300.000) van Toeval Gezocht (Landsmeer)

Stichting Toeval Gezocht stimuleert kunsteducatie voor jonge kinderen op basis van sociaal-constructivistische leertheorieën, die uitgaan van het competente kind (een kind kan onder begeleiding de complexiteit van de muziek op een volwassen manier verwerken). Doel van het het project ´Jong geleerd' is het ontwikkelen van een unieke werkwijze muziekeducatie die uitgaat van het competente kind. In het eerste jaar ligt de nadruk op onderzoek met een aantal kleine activiteiten op scholen, in het tweede en derde jaar wordt de werkwijze geïmplementeerd op drie basisscholen in Landsmeer.

Motivering: aanzienlijke en specifieke bijdrage aan kennisvermeerdering en het debat over muziekeducatie voor jonge kinderen, aandacht voor randvoorwaarden waarbinnen methode kan worden geïmplementeerd, zorgvuldig uitgewerkt plan van aanpak.

Jong geleerd… (€ 300.000) van Toeval Gezocht (Landsmeer)
Meest gelezen