IK BEN MUZIEK (€492.900) van Trias (Rijswijk)

Trias is het culturele centrum voor de kunsten in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en heeft vanaf 1984 ervaring met het geven van muzieklessen aan groepen kinderen en jongeren in de vrije tijd.  Voor het project ‘Ik ben muziek’ wil Trias in de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg op vier brede scholen muziekeducatie integreren middels het zogenoemde Monsma-principe. Dit principe is gebaseerd op oefenen van vaardigheden, leren presenteren, ontmoetingen met professionele musici en reflectie op het geleerde. Het uitgangspunt vormt de persoonlijke beleving, de achtergrond en de wensen van het kind. Motivering: enthousiasme en betrokkenheid in het project van de samenwerkende partners waardoor een solide basis ontstaat.

IK BEN MUZIEK (€492.900) van Trias (Rijswijk)
Meest gelezen