Het Muziek Lab (€ 750.000) van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.)

Op maat samengestelde muziekprojecten voor groep 1 t/m 8, door Muziekcentrum Zuid-Kennemerland. Minstens 15 basisscholen in Haarlem doen mee aan Het Muziek Lab. Voor de groepen 1 t/m 8 worden lesvormen ontwikkeld die goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Het gaat om modules van 8 tot 12 weken, waarbij het verwerven van basisvaardigheden, reflecteren, ontdekken, experimenteren en samenspelen centraal staan. De precieze invulling (keuze van instrumenten, genre, repertoire en aanpak) wordt bepaald in overleg met de school. Er komt een website waar kennis en materiaal wordt gedeeld met muziekdocenten en groepsleerkrachten van de deelnemende scholen. Het Muziek Lab werkt intensief samen met het conservatorium INHolland. Zo verzorgt het conservatorium bijscholing voor de muziekdocenten en vormt het project een vast onderdeel van de nieuwe opleiding Music in Society. Andere samenwerkingspartners zijn Holland Symfonia, de Philharmonie, Oorkaan en School in de Wijk. In samenwerking met School in de Wijk wordt een optimale aansluiting tussen binnen- en naschoolse muziekeducatie gecreëerd in Haarlem. www.hetmuzieklab.nl

Motivering: grote variëteit in het aanbod van stijlen en instrumenten, gedegen onderzoek naar de behoefte van scholen, goede samenwerking met INHolland, helder plan van aanpak.

Het Muziek Lab (€ 750.000) van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.)
Meest gelezen