Fraai Lawaai (€329.130) van De Kubus (Lelystad)

Fraai lawaai is een muziekproject met een aanbod van muzieklessen in alle groepen van de basisschool en na schooltijd in de brede school. Binnen dit project worden samen met drie andere partijen (Codarts, APS en de scholen) werkvormen en materialen ontwikkeld waarbij de kinderen gestimuleerd worden om vanuit voorgestructureerde werkvormen spelenderwijs muziek te ontdekken en tot eigen muzikale composities te komen. Daarnaast wordt met het coöperatief leren een bijdrage geleverd aan het pedagogische klimaat binnen de school. In het buitenschoolse aanbod wordt het traject afgesloten met een presentatie. De kinderen kunnen deelnemen aan een koor, aan lessen muzikale oriëntatie, aan instrumentale verdieping en aan een drumband. Motivering: De Kubus heeft goed nagedacht over betrokkenheid ouders en scholen en goede fasering van het plan.

Fraai Lawaai (€329.130) van De Kubus (Lelystad)
Meest gelezen