De toon zetten in Oost-Groningen (€ 426.636)

Dit project wil een handreiking zijn voor de scholen en maakt een koppeling tussen het binnenschoolse en het buitenschoolse aanbod. Er worden drie trajecten onderscheiden: activiteiten onder schooltijd; activiteiten tijdens de buitenschoolse opvang (BSO); en aansluiting van het aanbod op dat van muziek- en theaterscholen en dat van (nieuw samengestelde) amateurgezelschappen.
Oost-Groningen wordt in het plan beschreven als een gebied waar kinderen te maken hebben met relatief grote taalachterstanden en een groot leerlingenaantal naar het speciaal onderwijs gaat. Doel van het project is om, door het verbeteren van de voorzieningen, kinderen en hun ouders te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. De aanvrager ambieert met het project dat na drie jaar 40 procent van de deelnemende leerlingen structureel les gaat volgen op de muziekschool.

Motivering: leerlingen worden op eigen niveau uitgedaagd deel te nemen, goede samenwerking tussen de drie betrokken partners, degelijke aanpak met het oog op deelname aan vrijetijdsaanbod.

De toon zetten in Oost-Groningen (€ 426.636)
Meest gelezen