De MuziekRoute (€388.073) van Utrechts Centrum voor de Kunsten (Utrecht)

Met Muziek in ieder kind zullen vanaf september 2011 vocale en instrumentale lessen plaatsvinden voor de groepen 3 en 4 van vier brede scholen in de wijk Overvecht in Utrecht. Vanaf januari 2012 zullen er vier schoolensembles worden opgericht, repetities hiervan zijn aansluitend op de lesdag en indien mogelijk gekoppeld aan de verlengde-schooldagactiviteiten. Het is de bedoeling dat na afloop van de projectperiode (in 2014) een Club Overvecht Symfonie Orkest wordt opgericht waarin talent samenkomt. De methodiek die hiervoor gebruikt gaat worden, is gebaseerd op creatief leren, eigenaarschap, peer educatie en zang als basis van instrumentaal onderwijs. Hiermee wil UCK sociale cohesie en gemeenschapszin bevorderen; cultuurparticipatie van nieuwe groepen kinderen bevorderen; de leefwerelden van kinderen verbeteren; muzikale talentontwikkeling bevorderen; muziek promoten en creatieve partnerschappen verdiepen. Motivering: goede aanpassing van nieuwe methodiek aan de plaatselijke situatie en een goede fasering met groei in aantal samenspelmomenten.

De MuziekRoute (€388.073) van Utrechts Centrum voor de Kunsten (Utrecht)
Meest gelezen