De Muziekbus (€ 200.000) van Stichting Beleven (Arnhem e.o.)

De virtuele muziekbus zit vol met instrumenten en stemmen die op weg zijn naar een concert. De bus bezoekt een groot aantal scholen. De leerlingen brengen een bezoek aan de bus onder begeleiding van een vrouw die naar eigen zeggen niet muzikaal is. Onderweg leren de kinderen welke verschillende instrumenten er zijn en wat voor geluid ze maken. De muziekbus verzorgt minimaal 10 lesuren per jaar lessen voor kinderen uit groep 1 t/m 8. Daarbij wordt aansluiting gezocht met de kerndoelen voor muziekonderwijs. De gebruikte methode stimuleert het coöperatief leren, een onderwijsvorm die de meeste scholen in het werkgebied ondersteunen. Het project sluit aan bij de multimedialisering van de samenleving en biedt een oplossing voor muziekeducatie zonder gebruik te maken van relatief kostbare instrumenten.

Motivering: draagt bij aan de kennisvermeerdering en kennisverspreiding rond actieve muziekeducatie door de bijdrage die het levert aan de ontwikkeling van digitale muziekeducatie en maakt een interessante koppeling tussen het bespelen van een (digitaal) instrument, de algemene muzikale ontwikkeling en componeren.

De Muziekbus (€ 200.000) van Stichting Beleven (Arnhem e.o.)
Meest gelezen