Classic Express (€ 300.000) van Prinses Christina Concours (landelijk)

Het Prinses Christina Concours heeft een rijdende concertzaal gerealiseerd voor concerten van jong toptalent langs basisscholen in Nederland. Tijdens deze concerten maken kinderen van 6 tot 9 jaar kennis met muziek via optredens door jongeren van circa 15 jaar, ondersteund door beelden. Na afloop van het concert krijgen alle kinderen het tijdschrift Kies je eigen instrument mee, waarin verschillende instrumenten nogmaals aan de kinderen gepresenteerd worden om actief spel te stimuleren. Bij dit tijdschrift wordt momenteel een lesprogramma ontwikkeld waarmee scholen aan de slag kunnen. Andere nevenactiviteiten zijn een wedstrijd en concerten in reguliere zalen. Doelstellingen van het project zijn de kennismaking met muziek door kinderen en het leertraject voor jonge musici.

Motivering: goede promotie voor het onderwerp van muziekeducatie voor kinderen door hoge kwaliteit van de concerten en door koppeling peer-education en zelf musiceren.

Classic Express (€ 300.000) van Prinses Christina Concours (landelijk)
Meest gelezen