Muziek in Ieder Kind: Over deze subsidie

Muziek in ieder Kind

Zingen, het leren spelen van een instrument en het gezamenlijk optreden is goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Maar dat is niet voor ieder kind mogelijk, onder meer door sociaal-maatschappelijke drempels.

Daarom is het Fonds voor Cultuurparticipatie op 24 december 2009 gestart met het programma ‘Muziek in ieder kind’. Met dit programma wilde het Fonds muziekeducatie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar toegankelijk maken. Dat gebeurde onder meer via projectsubsidies die als doel hadden te onderzoeken welke methodes en samenwerkingsverbanden op lokaal niveau effectief zijn of ervoor zorgden dat het denken over het onderwerp in beweging blijft. Zo kunnen veel meer kinderen, nu en in de toekomst, aan actieve muziekbeoefening doen. Het Fonds heeft binnen deze regeling muziekeducatieve en flankerende projecten op het gebied van reflectie, debat en promotie ondersteund.

Let op: Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen. Klik hier voor de volledige regeling en de subsidievoorwaarden


Bekijk de gehonoreerde projecten:

 
Campagne Muziek telt afgesloten!

Sinds 2009 hebben de partners Fonds voor Cultuurparticipatie, Kunstfactor en Muziek Centrum Nederland met de campagne Muziek telt! op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het belang en de waarde van muziek in het Primair Onderwijs. De campagne is eind 2012 afgesloten. Het materiaal van Muziek telt! blijft beschikbaar via Orkest in de Klas. Dit is een samenwerkingsverband van Stichting Leerorkest, Ieder Kind Een Instrument (IKEI) en Muziek In de Klas (MIK). Net als Muziek telt! heeft Orkest in de Klas als doel om zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Voor muziekdocenten en basisschoolleerkrachten is Orkest in de Klas een bron van informatie en inspiratie.

Eén van de laatste campagneactiviteiten was de Toekomstmanifestatie op 7 november 2012. Een verslag van deze dag is terug te lezen in ons online Live Magazine.

Muziek telt! wil iedereen bedanken die de campagne heeft gesteund: de ondertekenaars, de bezoekers van onze manifestaties en bijeenkomsten, de medewerkers van voorbeeldprojecten en Zing’es Scholen. Ook de donateurs van Klassiek Geeft zullen niet snel worden vergeten: kinderen maken muziek op jullie instrumenten! Natuurlijk bedanken we ook onze ambassadeurs en alle anderen die op enige wijze hebben bijgedragen aan het verspreiden van die heel belangrijke boodschap: muziek telt!

Meer lezen
Meest gelezen