Visions & Memories Tenso European Choir Festival

Dit korenfestival vindt plaats onder het thema 'oude muziek versus hedendaagse werken' van 24 t/m 27 november 2016 in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Er zijn drie dagprogramma's van workshops, masterclasses, lezingen, (openbare en meezing-) repetities en (amateur)concerten, en drie avondprogramma's van concerten door professionele koren uit Europa. Door het hele festival komt de uitwisseling en verbintenis tussen professionele en amateurkoren terug. Daarnaast zijn vrijwel alle activiteiten openbaar toegankelijk voor een publiek van amateurzangers, overige deelnemers en belangstellenden. Het festival streeft ernaar dat amateurzangers samen met professionele zangers, dirigenten en componisten actief werken aan de uitvoering en uitwisseling van (nieuw) repertoire, dat koorzangers van excellente amateurkoren op technisch en artistiek vlak leren van (nieuwe) componisten en dirigenten en dat amateurkoren in Nederland nieuwe werken opnemen in hun repertoire.

Visions & Memories Tenso European Choir Festival
Meest gelezen