uR Voice

Bijdrage FCP: 24.999 euro

Veel Rotterdamse jongeren zijn gepassioneerd met muziek bezig, maar vaak als toeschouwer of eenmalig tijdens jamsessies of workshops. Dit project is opgezet om deze doelgroep structureel actief te kunnen laten zingen . In alle veertien deelgemeenten van Rotterdam worden zanggroepen opgezet voor tien jongeren tussen de twaalf en eenentwintig jaar. Zij volgen een traject van zes weken onder begeleiding van een professionele zangcoach. De reeks wordt afgesloten met een zelf georganiseerd optreden. Daarna volgen nog zes reeksen van zes weken. Op deze manier ontstaat een laagdrempelig platform van verschillende zanggroepen waar jongeren hun stem leren ontwikkelen. Op de presentatiemomenten kunnen zij hun ontwikkeling aan het publiek laten zien. Daarbij krijgt een nieuwe generatie zangdocenten en coachen de kans om een zanggroep te leiden.

www.musicmatters.nu

uR Voice
Meest gelezen