TRY

Het Friese theatergezelschap Tryater maakt Friestalig theater met klassiek, hedendaags en nieuw repertoire. Dit jaar bestaat het gezelschap vijftig jaar. In het kader hiervan brengt Tryater de familiekroniek Grûn, wat grond in het Fries betekent, ten tonele. Om actieve cultuurparticipatie te bevorderen geeft het gezelschap een groep van zo’n twintig jongeren in de leeftijd van zeventien tot en met zesentwintig jaar de gelegenheid om zelf een voorstelling te maken, waarbij zij de thema’s uit Grûn als inspiratie gebruiken. De deelnemers vervullen hierbij niet alleen de spel- en regietaken, maar nemen bijvoorbeeld ook de promotie van hun productie voor hun rekening. De professionals van Tryater hebben hierbij uitsluitend een coachende rol. Het gezelschap wil met dit project een langdurige band met de jongeren op te bouwen en zo nieuw theateraanbod te creëren dat ook de jonge generatie aanspreekt.

 

 

TRY
Meest gelezen