The Origin of Stillness

Een van de krimpregio’s in ons land is het Waddengebied. Om actieve cultuurparticipatie onder met name de jonge inwoners van dit gebied te bevorderen heeft stichting Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen (BUOG) het kunstproject The Origin of Stillness in het leven geroepen. Samen met een groep professionele kunstenaars werken amateurkunstenaars op gelijkwaardig niveau aan een voorstelling waarin de waddencultuur centraal staat. De voorstelling is te zien op zes verschillende locaties in dit gebied. Disciplines die hierbij aan bod komen zijn theater, muziek en dans. Nadat de voorstellingen gespeeld zijn, vindt een natraject plaats waarin bezoekers van de voorstellingen kunnen deelnemen aan nieuwe workshops waarin men een verdieping maakt op het materiaal van de voorstelling. Met dit project vindt kennisuitwisseling plaats tussen amateurs en professionals en wordt herwaardering voor de culturele identiteit van het Waddengebied aangewakkerd.

 

 

The Origin of Stillness
Meest gelezen